DELA goededoelenfonds

De Gouden Venus van Milo is een initiatief van het DELA goededoelenfonds.

Het fonds nodigt mensen met een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen voor een ander. Door iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. We willen bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en ertoe doet. Doe een aanvraag via www.delafonds.nl.